Petra van IJzendoorn

NOTARIEEL JURIST FAMILIEPRAKTIJK

Een notaris staat mensen bij in belangrijke, maar ook moeilijke fasen van hun leven. Eén van deze moeilijke momenten is het verlies van een dierbare. Op deze momenten is het belangrijk om snel bepaalde financiële zaken te regelen, terwijl niet iedereen dat op een korte termijn emotioneel op kan brengen.

Het geeft mij dan ook veel voldoening om cliënten te helpen bij het opstellen van hun laatste wil, dan wel de uitvoering hiervan. Op deze wijze kan ik cliënten een grote last uit handen nemen.

Van de afgifte van enkel een verklaring van erfrecht tot aan de complete boedelafwikkeling, waarbij je vanaf het moment van overlijden bij daadwerkelijk álle aspecten van de afwikkeling van een nalatenschap betrokken bent. Hierbij valt onder meer te denken aan het ontruimen van de woning, het opzeggen van alle lopende abonnementen, het aanschrijven en voldoen van schuldeisers, het organiseren van een loting voor de erfgenamen, het in kaart brengen van alle financiële stromen van de overledene, het verzorgen van alle aangiften en uiteindelijk het opstellen van de rekening en verantwoording voor de erfgenamen, met overboeking van de erfdelen via onze derdengeldenrekening.

Door steeds gecompliceerdere regelgeving wordt het voor andere kantoren steeds lastiger om de complete afwikkeling van nalatenschappen naast de overige werkzaamheden erbij te doen. In tegenstelling tot andere kantoren heeft Govers Spil Notarissen daarom een echte boedelafdeling met zeer ervaren medewerkers, die zich reeds tientallen jaren uitsluitend bezig houden met het afwikkelen van nalatenschappen. Hierdoor kunnen wij de afwikkeling van een nalatenschap de aandacht geven die het verdient.

Een extra grote uitdaging vormen de conflictsituaties binnen families, waardoor de afwikkeling van een nalatenschap ernstig wordt bemoeilijkt. Het is in deze situaties mijn passie om op een eerlijke, open en duidelijke manier te fungeren als mediator. Hierbij verlies ik de persoonlijke aspecten zeker niet uit het oog. Tegelijkertijd is het mijn streven om er in het belang van alle partijen voor te zorgen dat de juridische en financiële afwikkeling van de nalatenschap op een zo snel en soepel mogelijke manier kan worden afgesloten.

Ons Team

Rotterdam

Govers Spil Notarissen

Laan op Zuid 380
3071 AA Rotterdam

Telefoonnummer: 010 - 459 72 72

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Capelle aan den IJssel

Govers Spil Notarissen

De Linie 5-i (2e etage)
2905 AX Capelle aan den IJssel
Corr. adres: Postbus 605
2900 AP Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer: 010 - 459 72 72

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download onze App

© 2018. Govers Spil Notarissen. Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Powered by 

Corona Protocol

Corona Protocol

Dit protocol gaat in op 16 maart 2020 en is tot nader order van toepassing.

In verband met de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid hebben wij besloten per direct een aantal maatregelen te treffen om de fysieke contacten met onze cliënten en de cliënten onderling zoveel mogelijk te beperken.

Gezien de grote belangen, is ons uitgangspunt om het passeren van de akten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, maar wel met inachtneming van onderstaand protocol.
Middels dit protocol proberen we het aantal en de duur van de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen:

 1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen zonder vooraf telefonisch of schriftelijk contact met ons te hebben gehad.
 2. Wanneer u een afspraak hebt, kunnen we ALLEEN de personen die de akte(n) ondertekenen toelaten in ons pand. Dit betekent dat wij op dit moment niet kunnen toestaan dat andere(n) met u meekomen. Neem dus geen ouders, kinderen, begeleiders etc. mee.
  Ook makelaars en financieel adviseurs vragen wij hun aanwezigheid bij het passeren van de akten zoveel mogelijk te beperken.
 3. We verzoeken u op het afgesproken tijdstip te komen en niet (veel) eerder. Dit om te voorkomen dat u zich met teveel mensen in de wachtruimte bevindt.
 4. We verzoeken u vriendelijk om voor de ondertekening een eigen (blauwe) pen te willen meenemen.
 5. Als er vragen zijn over lopende dossiers dienen deze telefonisch of per e-mail gesteld te worden. Wij verzoeken u voor vragen niet langs te komen.
 6. Bij het passeren van de akten zullen alleen de juridische formaliteiten in acht worden genomen. Wanneer er nog zaken besproken dienen te worden over het over te dragen pand, verzoeken wij u dat zoveel mogelijk vóór de afspraak en buiten ons kantoor te doen.
 7. Als er voor de afspraak een bedrag betaald moet worden, verzoeken wij u dit te doen middels overmaking naar één van onze derdengeldenrekeningen zoals vermeld onderaan de afrekening/declaratie. Contante betalingen kunnen wij niet aannemen, in dat geval verzoeken wij u middels pinbetaling te betalen.

VOLMACHTEN

Voor de overdrachten van woningen die passeren in de periode tot 1 juni aanstaande is het voor verkopers verplicht om (kosteloos) de akte middels een volmacht tot verkoop te tekenen.
Voor kopers die geen hypotheek nodig hebben bieden we de mogelijkheid om (kosteloos) de akte middels een volmacht te tekenen.
Alleen volmachten als hiervoor omschreven die na het ingaan van dit protocol zijn opgesteld zijn kosteloos.

Voor cliënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn gelden andere regels, neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Het geven van een kosteloze volmacht is niet mogelijk voor:

 1. kopers die bij een overdracht een hypotheek moeten afsluiten;
 2. het tekenen van een losse hypotheekakte;
 3. huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Dit heeft te maken met de juridische formaliteiten die gelden voor een volmacht voor de onder 1. tot en met 3. genoemde akten. Een dergelijke volmacht dient namelijk in de vorm van een notariële akte te worden gegeven. U dient dan sowieso op kantoor een akte te komen tekenen.

Voor levenstestamenten en testamenten is het juridisch niet mogelijk om die middels een volmacht te tekenen.

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Per afdeling is een minimale bezetting aanwezig. U dient er dan ook rekening mee te houden, dat onze telefonische bereikbaarheid in de komende periode beperkt kan zijn. Terugbelverzoeken en het beantwoorden van e-mails kunnen enige tijd op zich laten wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.